0

هگمتانه نام قدیمی کدام شهر است؟

هگمتانه همدان یا هگمتانه همدان جدید هگمتانه قدیم شهرهای قدیمی نام جدید هگمتانه
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/3/1

میخواهم بدانم هگمتانه نام قدیمی کدام شهر است لطفا به من کمک کنید

هگمتانه نام قدیمی کدام شهر است؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...