0

یک سالن ورزشی خوب چند متر مربع است؟

سالت ورزشی درامد ورزشکاران مساحت سالن ورزشی پول دراوردن از طریق ورزش درامدزایی ورزشی افتتاح سالن ورزشی
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/3/1

من مربی ورزشی هستم و میخواهم یک سالن ورزشی تاسیس کنم لطفا به سکالم پاسخ بدهید 

یک سالن ورزشی خوب چند متر مربع است؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...