1

کارگردانِ شیفتۀ فرهنگ دورۀ قاجار؟

هنر دوره قاجاریه دوران سلسله قاجاریه پادشاهی فتحعلی شاه و محمد شاه، ابوالحسن خان غفاری معروف به «صنیع‌الملک» کمال‌الملک کمال‌الملک نخستین مکتب هنری به سبک غربی
ثبت شده 3 سال پیش توسط fsddff766 ویرایش شده در 1400/3/1

در زمان قاجار شاهان چقد به هنر  بها می دادند لطفا نظر دهسد.

کارگردانِ شیفتۀ فرهنگ دورۀ قاجار؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...