1

کدام دسته از گردشگران هیچ تمایلی به استفادب از خدمات شهری ندارد؟

گردشگران طدیعتگری گردشگران شهری گردشگران تجاری گردشگران اروپایی گردشگران باستانی گردشگران فرهنگی
ثبت شده 3 سال پیش توسط fsddff766 ویرایش شده در 1400/3/1

خدمات گردشگران بر عهده کدام سازمان دولتی یا نهاد خصوصی است.

کدام دسته از گردشگران هیچ تمایلی به استفادب از خدمات شهری ندارد؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...