0

یک مدیر موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

مدیریت استراتژیک مدیریت موفق مدیریت کاربردی پیشبرد اهداف دوستی با زیردستان پست مدیریتی
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/3/1

من به تازگی ترفیع رتبه گرفته ام و پست مدیریتی دارم میخواهم بدانم یک مدیر موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد 

یک مدیر موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...