1

تفاوت مدیر و رهبر در سازمان چیست؟

مدیریت و رهبری ترفیع رتبه مدیریت سازمان رهبری سازمان مدیریت استراتژیک پیشبرد اهداف سازمان
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/3/1

من در محل کارم به دنبال ترفیع هستم و میخواهم با مفاهیم مدیریت اشنا شوم لطفا به من بگویید رهبر و مدیر چه تفاوتی با هم دارند

تفاوت مدیر و رهبر در سازمان چیست؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...