0

مسجد کبود در زمان ابومظفر جهانشاه قراقویونلو به دستور چه کسی بنا شد؟

مسجد کبود، تبریز، ابومظفر جهانشاه قراقویونلو، قرن نهم هجری، آثار تاریخی، مسجد جهان شاه، آثار دیدنی تبریز آثار تاریخی زمان جهان شاه، مسجد جامع شهر تبریز
ثبت شده 3 سال پیش توسط ....... ویرایش شده در 1400/3/1

من میخوام در این زمینه مقاله بنویسم لطفا اگر کسی تاریخ خونده و در این زمینه مقاله نوشته منو راهنمایی کنه 

مسجد کبود در زمان ابومظفر جهانشاه قراقویونلو به دستور چه کسی بنا شد؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...