0

مهم ترین نکات در نور پردازی شهری ؟؟

ثبت شده 1 سال پیش توسط محمد سجاد جمالی ویرایش شده در 1401/11/26

بررسی اهمیت نورپردازی شهری

همانطور که از نام آن پیدا می باشد، روشنایی شهری به طراحی نور مصنوعی برای تمامی عناصر در یک محیط شهری اشاره دارد. پیش از این استانداردهای روشنایی شهری عمدتاً برای چهار هدف اصلی در نظر گرفته می شد: ایمنی عناصر شهری، ایمنی ساکنان شهر، زیبایی محیط و رونق اقتصادی کشور که از قابلیت نور برای پشتیبانی از فعالیت های شبانه و زیباسازی استفاده می کند. با توجه به چهار جنبه فوق، روشنایی ایمنی ارائه سطح صحیح روشنایی در شرایط کار ایمن است.

بهبود خوانایی

برای درک نقش روشنایی در خوانایی شهر، لازم است در قدم اول مفهوم خوانایی را تعریف کنیم. خوانایی کیفیتی است که شرط درک مکان را تضمین می کند. خوانایی در دو سطح مهم می شود. یکی الگوهای فعالیت و دیگری آمادگی جسمانی. پنج عنصر کلیدی آن، طبق تعریف لینچ، مسیر، لبه، گره، نشانه و دامنه هستند. خوانایی این عناصر و تجمع آنها در سطوح مختلف باعث خوانایی شهر می شود. بنابراین می توان گفت خوانایی در بافت شهری به معنای توانایی شناخت اجزای بافت و پیوند آنها در ذهن به صورت پیوسته است.

ادامه در این پست اهمیت نور پردازی شهری


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...