0

برای رفع بوی سوختگی ته دیگ برنج باید چه کاری انجام داد؟

رفع بوی سوختگی بوی بد برنج ته دیگ سوخته رفع بوی سیب سوخته
ثبت شده 3 سال پیش توسط سمانه توکلی ویرایش شده در 1400/2/31

غذام ته گرفته و نمیدونم باید با بوی دودش چ کنم من را راهنمایی کنید

برای رفع بوی سوختگی ته دیگ برنج باید چه کاری انجام داد؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...