1

خورشت خلال غذای محلی کدام شهر است؟

خورشت خلال غذای محلی غذای محلی کرمانشاه خورشت خلال در کرمانشاه خورشت کرمانشاهی خورشت خلال کرمانشاهی
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/2/31

من امروز برای اولین بار خورشت خلال خوردم میخواهم بدانم خورشت خلال غذای محلی کدام استان است 

خورشت خلال غذای محلی کدام شهر است؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...