1

ایا اضافه کردن جوش شیرین به کباب کوبیده کار درستی است؟

جوش شیرین در غذا اضافه کردن جوش شیرین به گوشت خوردن جوش شیرین مضرات جوش شیرین جوش شیرین در کباب کوبیده به سیخ نگه داشتن گوشت چرخ کرده با جوش شیرین
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/2/31

برای نگه داشتن گوشت چرخ کرده به سیخ به ان جوش شیرین اضافه کردم میخواهم بدانم جوش شیرین مضر است یا نه ممنون

ایا اضافه کردن جوش شیرین به کباب کوبیده کار درستی است؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...