1

آیا افزودن فلفل به غذا باعث معده درد می شود؟

فلفل در غذا فلفل و معده درد اشپزی با فلفل قرمز فلفل قرمز در غذا زیاده روی در مصرف فلفل فلفل سیاه یا فلفل قرمز
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/2/31

من وقتی فلفل ب غذا اضافه میکنم معده ام کمی اذیت میشود میخواهم بدانم فلفل باعث معده دردم میشود لطفا ب سوالم جواب بدهید


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...