1

چند کهکشان در فضا وجود دارد؟

کهکشانها کهکشان همسایه راه شیری تعدا کهکشانها موقعیت کهکشانها کهکشانها در فضا اسمان و کهکشانها
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/2/31

من نسبت به فضا کنجکاوم و میخواهم بدانم جز کهکشان راه شیری چند کهکشان دیگر در اسمان هست


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...