0

طول بزرگ ترین مار چند متر است?

مار کوهی مار صحرایی مار ابی مار سمی مار افعی مار پیتن مار کبری
ثبت شده 3 سال پیش توسط علیرضا ویرایش شده در 1400/2/31

مارها حیوانات با هوشی هستند که طول ان گاهی وقت ها از چهار متر هم عبور میکند.


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...