0

استرس شغلی چیست؟

استرس استرس شغلی استرس ناشی از کار کار زیاد فشار کاری کار و استرس
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/2/30

پدر من روزهایی ک کار زیادی دارد مضطرب است میخواهم بدانم اضطراب او بخاطر فشار کار است


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...