0

علائم هسدار دهنده بیماری شدید روانی چیست؟

بیمار روانی اختلال روانی علام هشدار دهنده بیماری روانی ترس از بیمار روانی مقابله با بیماران روانی حمله بیمار روانی ب دیگران
ثبت شده 3 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/2/31

پسرم رفتارهایی دارد ک مرا میترساند میخواهم بدانم ایا او یک بیمار روانی است 

لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...