1

حالات غیر طبیعی در بیماران روانی چگونه هستند؟

حالت غیر طبیعی بیمار روانی گفتار و رفتار بیمار روانی اتهام ب روانی بودن پرچسب روانی جنون و دیوانگی بیمار روانی و حالات غیر طبیعی
ثبت شده 2 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/2/31

من مشکوک ب بیماری روانی هستم ینی دیگران مرا بیمار روانی میدانند میخواهم مطمئن شوم بیماری روانی ندارم


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...