0

ناکامی چه پیامد هایی به دنبال دارد؟

ناکامی ناامیدی پیامد در پی پیامد در پی پیامد ناکامی
ثبت شده 3 سال پیش توسط ....... ویرایش شده در 1400/2/31

من خیلی ناکام و ناامیدم بنظرتون چه پیامد هایی در پی داره؟


0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...