0

میلگرد مناسب برای فونداسیون ساختمان کدام است؟

میلگرد ساختمان میلگرد فونداسیون خرید میلگرد میلگرد ساختمان سازی میلگرد عمده انواع میلگرد
ثبت شده 3 سال پیش توسط سمیه هشجین ویرایش شده در 1400/3/8

 درباره میلگرد ساختمان راهنمایی می خواستم، کدوم میلگرد برای فونداسیون بهتره؟

میلگرد مناسب برای فونداسیون ساختمان کدام است؟

1 جواب

0
3 سال پیش توسط: عسل غضنفری

برای آغاز هر پروژه ساختمان سازی نیاز است که برآورد اولیه نسبت به مواردی انجام شود به طور مثال برای مواردی مثل میزان هزینه ای که ساختمان خواهد داشت، مدت زمانی که برای ساخت آن نیاز است و همچنین میزان مصالحی که قرار است در آن ساختمان به کار برده شود و… فکر و محاسبه کرد. یکی از مواردی که اهمیت قابل توجهی در هزینه ها دارد محاسبه قیمت میلگرد است. در این مقاله سعی شده است حدود و میزان نیاز میلگرد برای ساختمان یک، دو و سه طبقه را توضیح داد تا طبق آن بتوان برآورد هزینه کرد. امید است که آموزش و نکات ارائه شده در این مطلب مفید واقع شود.

میلگرد مصرفی ساختمان

در کل میزان آهن مصرفی به ازای هر متر مربع 7555000 کیلوگرم بر متر مربع است.

مقدار سیمان ساختمان سازی

مقدار سیمان مصرفی به ازای هر متر مربع 9187000 کیلوگرم بر متر مربع است.

مقدار بلوک مصرفی برای ساخت دیوارها و تیغه ها به شرح زیر است:

آهن مصرفی ساختمان

تعدا کل آجر مصرفی متفاوت و بسته به نما و… دارد اما تقریبا بین 30000 تا 35000 است.

آجر مصرفی در هر متر مربع بین 21.7 متر مربع است.

محاسبه میلگرد فونداسیون

برای این که بتوان میلگرد مورد نیاز یک ساختمان یک، دو و سه طبقه را تا حدود زیادی تخمین زد نیاز است که مقاطع مورد نیاز در فونداسیون ، ستون و سقف محاسبه شده را به دست آورد سپس به محاسبه آن برای تعداد طبقات پرداخت. برای این که مقاطع را در پی ساختمان اجرا کنیم نیاز است که به سه صورت طولی ، عرضی و تقویتی اجرا شود. این به این معناست که در فونداسیون یک ساختمان باید محاسباتی پیرامون قرار گیری مقاطع به صورت طولی و عرضی داشته باشیم. مقاطع مربوط به تقویت پی هم برای استحکام و قدرت بخشیدن به اسکلت است.

محاسبه مقاطع طولی در پی

از نام این مقاطع کاملا مشخص است که در طول محور پی اجرا می شوند یعنی این مقاطع در ردیف های بالا و پایین فونداسیون قرار می گیرند. برای به دست آوردن وزن میلگردی که می خواهیم در قسمت طولی به کار ببریم باید ابتدا طول یک میلگردی که در محور مورد نظر نیاز داریم را حساب کنیم. قبل از توضیح محاسبه وزن میلگرد دو نکته را به شما یادآور شویم که برای محاسبه و جا گذاری میلگرد باید دو موضوع کاور و خم میلگرد را محاسبه نمود.

مقاطع طول

کاور: مقدار پوشش میلگرد یا همان کاور مقدار فاصله ایست که میلگرد در حین اجرا باید از قسمت خارجی بتن داشته باشد. علت فاصله گذاری این است که از زنگ زدن و خوردگی میلگردها جلوگیری می کند و راحت تر نیز در محل تعیین شده جاگذاری می شوند.

محاسبات میلگرد مصرفی

خم میلگرد: برای این که میلگرد به خوبی در بتن و سازه قرار بگیرد دو سر میلگرد های طولی و عرضی را خم می کنند برای اطلاع بیشتر به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رجوع نمایید.

محاسبات میلگرد ساختمان

خب حال که با این دو مفهوم آشنا شدیم نحوه محاسبه طول میلگرد طولی ساختمان را توضیح می دهیم. ضرب طول خم در عدد 2 را منهای حاصل ضرب طول کاور در عدد 2 می نماییم عدد به دست آمده را با طول محور فونداسیون جمع می کنیم ، عددی که به دست می آید طول میلگرد است.

(2* طول کاور)- (2*طول خم)+ طول محور = طول میلگرد

مقاطع عرضی در پی

محاسبه طول مقاطع عرضی هم مانند مقاطع طولی است. یعنی عرض محور را در نظر بگیرید و دو عدد کاور را از آن کم و دو عدد خم را به آن اضافه کنید.

مقاطع تقویتی در پی

برای محاسبه وزن مقاطع تقویتی باید طول آرماتور را در تعداد و وزن واحد طول آن ضرب کنیم. البته برای افزایش سرعت محاسبات و بالا بردن دقت در کار از جدول ریز متره استفاده می کنند که به صورت فایل اکسل است و منبع مطمئنی برای محاسبات دقیق است.

همین طور که در تصویر مشاهده می کنید فرم ریز متره را به این صورت پر می کنند که در ستون ها ، طول و عرض را یادداشت می کنند و سپس در ارتفاع هر طبقه ضرب می کنند تا مقدار ستون ها به دست بیاید.

برگه ریزمتره ساختمان

حال فرض کنید که برای یک ساختمان سه طبقه می خواهیم تعداد میلگرد در پی را محاسبه کنیم. برای این حالت ابتدا باید عمق حداقل فونداسیون را محاسبه کرد به این صورت که تعداد طبقات را ضرب در 10 می کنیم و عدد به دست آمده را با 20 جمع می بندیم. مثلا

(تعداد طبقات *10) + 20سانتی متر = عمق حداقل فونداسیون

(3*10)+20=50 سانتی متر (ترجیح آن است که عمق پی کمتر از 50 سانتی متر نباشد)

و اگر بخواهیم که عرض حداقل نوارها را محاسبه کنیم باید که از این فرمول استفاده کرد:

(تعداد طبقات*20)+(20 تا 40سانتی متر)=حداقل نوارها

(3*20)+(20 تا 40 سانتی متر)=80 سانتی متر

حالا از دو فرمول زیر همراه با یک مثال موضوع را بیشتر توضیح می دهیم. این دو فرمول مربوط به مقدار بیشینه است

الف) As1min=0.0025bd

ب) As2min= (0.0018*b*h)/2

منظور از b عرض پی است که ما این جا به طور فرضی 150 سانتی متر در نظر می گیریم که معادل 1500 میلی متر است و h ضخامت پی است و آن را 100 سانتی متر در نظر می گیریم و d را به عنوان عمق موثر با 94 سانتی متر که معادل 940 میلی متر می شود.

اگر اعداد بالا را در فرمول ها جا گذاری کنیم این ارقام به دست می آید و

As1= (0.0025*1500*940)/2=3525mm2

As2min= (0.0018*1500*1000)/2=1350mm2

از مقایسه دو عدد بالا متوجه می شویم که باید عدد بیشتر را انتخاب کنیم و آن ملاک عمل ما باشد. اگر سایز میلگرد طولی را 20 در نظر بگیریم فاصله و تعداد به صورت زیر می شود:

فرمول محاسبه میلگرد

با این مثال می توان متوجه شد که در هر متر حدود 11 میلگرد سایز 20 نیاز است و حداقل و حداکثر آرماتورها به ترتیب 10 و 35 سانتی متر است.

حدود تقریبی میلگرد مورد نیاز برای اسکلت ساختمان ها

ساختمان ها را با اسکلت فلزی یا بتنی می سازند و میزان میلگرد با توجه به نوع اسکلت و آرماتور بندی اش متفاوت است. در صورتی که اسکلت فولادی باشد با مهاربندی بین 45 تا 65 کیلوگرم بر متر مربع میلگرد نیاز دارد و اگر اسکلت فولادی را با قاب خمشی در نظر بگیریم حدود 65 تا 90 کیلوگرم بر متر مربع است. میزان آرماتور نیز در اسکلت بتنی با قاب خمشی و دیوار برشی برابر با 35 تا 45 کیلو گرم بر متر مربع و در اسکلت بتنی بین 40 تا 55 کیلو گرم بر متر مربع است.

حدود تقریبی میلگرد مورد نیاز برای ستون ها و سقف

اگر سازه ساختمان اسکلت بتنی باشد برای هر ستون بین 12 تا 18 کیلوگرم آرماتور نیاز است که این عدد برای ساختمان با سقف دال دو طرفه بین 60 تا 85 کیلوگرم آرماتور است. میزان میلگرد سقف تیرچه بلوک بین 5 تا 7 کیلوگرم به ازای هر متر مربع است و به ازای هر متر مربع سقف کامپوزیتی این مقدار بین 8 تا 12 کیلوگرم خواهد بود. در سقف های دال بتنی توپر این عدد بین 10 تا 16 کیلوگرم به ازای هر متر مربع است.

نحوه محاسبه وزن کل اسکلت ساختمان

در فرمول محاسبه کل سازه هر وزن و عملکردی را با یک حرف انگلیسی نشان می دهند که می توان این گونه معرفی کرد. وزن کل فولاد مصرفی در ساختمان برابر است با WT وزن فولاد مصرفی در اسکلت به ازای هر متر مربع را با W1 وزن فولاد مصرفی در سقف با W2 و وزن فولاد مصرفی در فونداسیون برابر با W3 است. کل مساحت سازه را با A نشان می دهند. در زیر فرمول محاسبه وزن کل اسکلت ارائه شده است.

Wt={(W1+W2)*A}+W3

توضیحات عمومی

فولاد مصرفی در اسکلت ساختمان باید از نوع St-37 با مقاومت 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

جهت تراز کردن صفحات کف ستون استفاده از گروت با ملات منبسط شونده با ارتفاع حداکثر 5 سانتی متر بلامانع است.

کلیه اعداد نشان داده شده روی علامت های جوش نقشه ها اشاره به گلوگاه موثر جوش دارد.

اولین پاس جوش کاری برای جوش های نفوذی بایستی با الکترود نمره 3 باشد.

اسکلت پس از جوش کاری و زدودن گل جوش باید با دو دست ضد زنگ مرغوب (سرنج) پوشیده شود.

از رنگ آمیزی قطعات در سطوحی که جوش انجام می شود خودداری شود.

کف کلیه ستون ها قبل از نصب بایستی سنگ زده و گونیا باشد.

آن قسمت از ستون که در زیر خاک قرار می گیرد باید پس از جوش کاری های لازم در بتن مدفون گردد.

ستون های فلزی پس از نصب روی صفحه ستون و قبل از اتصال صفحات لچکی تقویتی بایستی دور تا دور به صفحه کف ستون جوش شوند. بعد از این جوش در جزئیات مربوطه مشخص شده است.

محاسبه ضرایب چگونه است؟

فرض کنیم خانه سه طبقه ای با متراژ 100 متر داریم که با فرمول زیر می توانیم ضریب طبقات را به دست آوریم

محاسبه ضریب ارتفاع

با توجه به این که ارتفاع دیوار ها تا 3.5 متر است و بیشتر از این عدد نداریم، لذا :

Q=1.00

 ضریب بالا سری برابر با 1.3 است و ضریب پیشنهادی برابر با 1 است.

برآورد چیست؟

بعد از متره کردن و تعیین میزان مصالح برای پروژه، میزان حجم و تعدادی که به دست آمده قیمت گذاری می کنند و به ریال نزدیک می کنند این اقدام را برآورد می گویند.

در حال حاضر قیمت تمام شده هر متر مربع یک خانه (از نظر هزینه مصالح و ساخت) تقریبا سه میلیون و پانصد هزار تومان در مرداد 98 برآورد شده است.

فرمول محاسبه ساختمان

کل ملات مصرفی حدود 33175 کیلو گرم است.

ملات مصرفی با در نظر گرفتن 10 درصد پرت حدود 3650 متر مکعب است.

امیدواریم که شما مخاطب گرامی با خواندن این مقاله آگاهی و اطلاع لازم از حدود تقریبی مصالح و میلگرد لازم برای ساختمان را به دست آورده باشید و بتوانید نیاز خود را رفع نمایید. شما می توانید جدول اشتال و قیمت میلگرد را به همراه جدول وزن میلگرد بررسی کرده و میزان مصالح مورد نیاز خود را به دست بیاورید.

loader

لطفا شکیبا باشید ...