وقتی سخن از غذای سالم به میان می آید، نمی توان از سبزیجات برگ دار چشم پوشی کرد. کلم یکی از این سبزیجات است که قصد داریم درباره ایمنی مصرف آن در دوران بارداری گفتگو کنیم.