0

طبق اساطیر ایرانی بعد از ضحاک چه کسی بر تخت پادشاهی ایران نشست ؟

طبق اساطیر ایرانی بعد از ضحاک چه کسی بر تخت پادشاهی ایران نشست اساطیر ایرانی پادشاهان ایرانی رضاشاه تخت پادشاهی تخت شاهنشاهی
ثبت شده 3 سال پیش توسط پریسا قلی زاده ویرایش شده در 1400/3/6

تا جایی که یادمه فریدون باید باشه

طبق اساطیر ایرانی بعد از ضحاک چه کسی بر تخت پادشاهی ایران نشست ؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...