0

سنگ های پرتاب شده در انفجارات زمینی بوسیله ی چه چیزی کنترل می شوند؟

انفجارات زمینی سنگ هایه پرتاب شده سنگ هایه پرتاب شده در انفجارات زمینی به وسیله چه چیزی کنترل میشود کنترل کردن معدن و صنعت مهندس معدن
ثبت شده 3 سال پیش توسط fsddff766 ویرایش شده در 1400/3/5

من دانشجو مهندسی معدن هستم و میخوام در این رابطه مقاله بنویسم کسی میدونه سنگ هایه پرتاب شده در انفجارات زمینی به وسیله چه چیزی کنترل میشود؟

سنگ های پرتاب شده در انفجارات زمینی بوسیله ی چه چیزی کنترل می شوند؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...