0

ایا کسی دستگاه وکیوم مواد غذایی به صورت اجاره ای دارد؟

دستگاه وکیوم اجاره دستگاه وکیوم خرابی دستگاه وکیوم اجاره دستگاه وکیوم ساز مواد غذایی تعمیرات دستگاه وکیوم
ثبت شده 3 سال پیش توسط علی عرب بالاجلینی ویرایش شده در 1400/3/6

دستگاه وکیوم سازی کارخانه ام به مشکل برخورده تا یک ماه اینده نیاز به اجاره ی یک دستگاه وکیوم ساز دارم

ایا کسی دستگاه وکیوم مواد غذایی به صورت اجاره ای دارد؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...