0

برج خاموشان متعلق به چه دوره تارخی است؟

برج خاموشان قدمت برج خاموشان ساخت برج خاموشان اثار باستانی زردشتیان بناهای دوران زردشتیان برج خاموشان یزد
ثبت شده 2 سال پیش توسط کوثر نازاریان ویرایش شده در 1400/3/1

مبخواهم بدانم برج خاموشان در چه زمانی و به وسیله کدام سلسله ساخته شده است لطفا به سوالم جواب بدهید

برج خاموشان متعلق به چه دوره تارخی است؟

0 جواب

loader

لطفا شکیبا باشید ...